yahoo360

Cách tạo và sử dụng Blog yahoo

Hướng dẫn làm blog Yahoo

 

Để có thể tạo blog yahoo bạn có thể thực hiện khá đơn giản như sau:

1) Trang 1: Các bạn vào: http://blog.yahoo.com/explorer/vn dùng tên và mật khẩu của Yahoo để đăng nhập

 

2) Trang 2: Tạo blog của riêng bạn
- Bấm vào Sign in để Đăng nhập vào tài khỏan của bạn

3) VIẾT ENTRY VÀ COMMENT

Để bắt đầu viết bài, bạn bấm vào New Post
 

http://blog.yahoo.com/y/blog/post4) THIẾT LẬP BLOG

Bấm vào http://blog.yahoo.com/y/dashboard để bắt đầu thiết lập Blog của bạn

Chọn Blog info ( http://blog.yahoo.com/y/dashboard/info) để thay đổi những thông tin cơ bản

 

Chọn link ngắn gọn cho blog, bấm vào URL: http://blog.yahoo.com/y/dashboard/url5) TÙY CHỈNH GIAO DIỆN BLOG

A. Chỉnh sửa các module hiển thị trang:

Yahoo! Blog cho phép người dùng chọn rất nhiều giao diện khác nhau cho blog của mình


Để bắt đầu chọn giao diện, trong phần APPEARANCE

 

lựa chọn  Theme Wizard, tại đây bạn có thể chọn giao diện bạn yêu thích

 

Chúc mừng bạn, vậy là bạn đã tạo xong 1 blog trên Yahoo!

  

Trở lại Trangnhat.net để khám phá 1 thế giới web của riêng bạn!

 

Website hay